Opzeggen Website

Via deze weg kunt u de overeenkomst beëindigen.
Dit kan ook via de Email onder vermelding van de volgende kop.
Opzeggen Website

Wel moet wij u attent maken op onze algemene voorwaarden hoofdstuk 8.

 

Voorbeeldtekst
Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]
Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]
Betreft: Opzegging abonnement
Met name: www.
[Woonplaats, datum]
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij maak ik u kenbaar mijn abonnement op mijn website te willen opzeggen,
Ik zou graag binnen twee weken na dagtekening van deze brief een bevestiging
van mijn opzegging ontvangen per post/per mail [mailadres].
Met vriendelijk groet,
[Uw naam en handtekening]

PS.Ik heb de onderstaande regel uit de Algemene voorwaarden gelezen en begrepen.
Artikel 8. van de algemene voorwaarden. Duur en beëindiging

8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaam registratie en Webhosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.